Δημοσιεύσεις

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά το συγγραφικό και εκδοτικό έργο του κ. Πραματευτάκη, σε περίπτωση ενδιαφέροντος για κάποιο δημοισευμένο άρθρο, αυτό μπορεί να βρεθεί στα παρακάτω links των ιστοσελίδων δημοσίευσης επιστημονκών κειμένων pubmed και google scholar :
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pramateftakis
ή
https://goo.gl/vc6Qjj

Τα κεφάλαια των βιβλίων μπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες των εκδοτικών οίκων. Σε περίπτωση περαιτέρω ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail με τον κ. Πραματευτάκη.

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες του κ. Πραματευτάκη είναι :
Impact Factor : 98
Hirsch-Index : 12

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
1. Διδακτορική Διατριβή: Η επίδραση της ενδοπεριτοναϊκής χορήγησης Ιρινοτεκάνης και 5-φλουορουρακίλης στην επούλωση αναστομώσεων παχέος εντέρου επίμυων. Χειρουργικός τομέας, Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 12/1/2009. Βαθμός: Άριστα.
2. The protective nature of statins and their effect on the total serum cholesterol of patients. Dr M.G. Pramateftakis, Dr N.Yates. Ιούλιος 2004, Royal Berkshire Hospital, Reading, Ηνωμένο Βασίλειο.
3. Urinary retention in the A&E Department. Assessment, management and follow-up. M.G. Pramateftakis, M. Dudek. Ιούνιος 2007, Royal Berkshire Hospital, Reading, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Assistant Editor του βιβλίου “Tacrolimus: Effectiveness, Safety and Drug Interactions”. Nova Science Publishers 2013. ISBN 978-1-62808-366-8.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου “Η αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με τη μέθοδο Longo”. Εκδότης Ι. Κανέλλος. Θεσσαλονίκη 2004. Εκδόσεις «Ροτόντα».
2. Επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου «Η θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας με κυκλικό αναστομωτήρα ΗΕΕΑ». Εκδότης Ι. Κανέλλος. Θεσσαλονίκη 2010. Εκδόσεις «Ροτόντα».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
1. Hemorrhoidopexy using PPH (Procedure for Prolapse and Hemorrhoids).M.G. Pramateftakis, D. Kanellos, I. Kanellos. Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο “Hemorrhoids: Symptoms, Diagnosis and Treatment”.
Εκδότες Philip D. Salinitri & Benjamin M. Raspallo. Nova Publishers 2010.
2. «Η θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας με κυκλικό αναστομωτήρα ΗΕΕΑ». Εκδότης Ι. Κανέλλος. Κεφάλαια:
i. Ανατομία – Φυσιολογία αιμορροΐδων
ii. Παθοφυσιολογία αιμορροϊδοπάθειας.
iii. Επιδημιολογία – Κλινική εικόνα – Διάγνωση.
iv. Σταδιοποιημένη θεραπευτική προσέγγιση της αιμορροϊδοπάθειας.
v. Η αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας με Hemorrhoid EEA (HEEA).
vi. Εγχειρητική τεχνική αιμορροϊδοπηξίας με το Hemorrhoid EEA (HEEA).
vii. Μετεγχειρητική παρακολούθηση – προβλήματα.
viii. Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις της αιμορροϊδοπηξίας με το Hemorrhoid EEA (HEEA
ix. Σύγχρονη αντιμετώπιση αιμορροιδοπάθειας και άλλων παθήσεων του πρωκτού.
x. Συγκριτική αξιολόγηση αιμορροϊδοπηξίας και αιμορροϊδεκτομής.
3. «Χειρουργική παθολογία παχέος εντέρου. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα». Εκδότης Ε. Ξύνος. Κεφάλαια:
i. Ενδείξεις – Συγκριτική αποτίμηση χειρουργικής θεραπείας αιμορροϊδων.
ii. Διαπρωκτική εκτομή – Αναστόμωση υπεραιμορροϊδικού βλενογόννου.
iii. Αλγόριθμος θεραπευτικής αντιμετώπισης αιμορροϊδων.
4. “The treatment of metastatic liver disease of colonic origin”. G.Tsoulfas, M.G. Pramateftakis. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Current Cancer Treatment. Novel beyond conventional approaches”. Εκδότης Oner Ozdemir. InTech Publishing 2011. ISBN 978-953-307-397-2.
5. “Rectal cancer. Staging and Surgical approach”. M.G. Pramateftakis, V. Papadopoulos, A. Michalopoulos, C. Spanos, K. Tepetes, G. Tsoulfas. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Advances in Cancer Management”. Εκδότης Ravinder Mohan. InTech Publishing 2011. ISBN 978-953-307-870-0.
6. “Influence of Tacrolimus on the healing of colonic anastomoses in rats under artificially obstructive conditions”. D. Raptis, M.G. Pramateftakis, I. Mantzoros, D. Kanellos, I. Kanellos. Κεφάλαιο στο βιβλίο “Tacrolimus: Effectiveness, safety and Drug interactions”. Εκδότες Dimitrios Raptis & Manousos-Georgios Pramateftakis. Nova Science Publishers 2013. ISBN 978-1-62808-366-8.

GUEST EDITOR ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
1. Special issue “Rectal Cancer: Multimodal treatment approach” του περιοδικού International Journal of Surgical Oncology 2012.

ΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
1. Yonsei Medical Journal από το 2010.
2. European Journal of Surgical Oncology από το 2010.
3. Tumor Biology από το 2011.
4. International Journal of Molecular Sciences από το 2011.
5. International Journal of Surgery από το 2012.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. I. Kanellos, K. Blouhos, H. Demetriades, M.G. Pramateftakis, E. Zacharakis, D. Betsis. The failed intraperitoneal colon anastomosis after colon resection. Τech Coloproctology 2004; 8: S53-55.
2. H. Demetriades, I. Kanellos, K. Blouhos, T. Tsachalis, K. Vasiliadis, M.G. Pramateftakis, D. Betsis. Synchronous polyps in patients with colorectal cancer. Τech Coloproctology 2004; 8: S72-75.
3. Kanellos I, Vasiliadis K, Angelopoulos S, Tsachalis T, Pramateftakis MG, Betsis D. Anastomotic leakage following anterior resection for rectal cancer. Tech Coloproctology 2004; 8: S79-81.
4. Mantzoros I, Kanellos I, Demetriades H, Christoforidis E, Kanellos D, Pramateftakis MG, Zaraboukas I, Betsis D. Effects of steroid on the healing of colonic anastomoses in the rat. Tech Coloproctology 2004; 8: S180-183.
5. Kanellos I, Blouhos K, Demetriades H, Pramateftakis MG, Betsis D. Pneumomediastinum after dilatation of rectal stricture, following stapled hemorrhoidopexy. Tech Coloproctology 2004; 8: 185-187.
6. Kanellos I, Pramateftakis MG. Leakage of colonic anastomosis after colon resection. J Clin Med in Practice 2004: 8; 1-8.
7. I Kanellos, S Angelopoulos, E Zacharakis, D Kanellos, MG Pramateftakis, K Blouhos, D Betsis. Stapled haemorrhoidopexy for haemorrhoids in combination with lateral internal sphincterotomy for fissure-in-ano. Eur Surg Res 2005; 37: 317-320.
8. H Demetriades, E Zacharakis, I Kirou, MG Pramateftakis, N Sapidis, I Kanellos, D Betsis. Local excision as a treatment for tumors of ampulla of Vater. W J Surg Oncol 2006; 4: 14-20.
9. Kanellos I, Zacharakis E, Kanellos D, Pramateftakis MG, Tsachalis T, Betsis D. Long-term results after stapled hemorrhoidopexy for third-degree hemorrhoids. Tech Coloproctol 2006: 10: 47-49.
10. I Kanellos, E Zacharakis, D Kanellos, MG Pramateftakis, T Tsahalis, E Altsitsiadis, D Betsis. Prognostic significance of CEA levels and detection of CEA mRNA in draining venous blood in patients with colorectal cancer. J Surg Oncol 2006; 94: 3-8.
11. Kanellos I, Christoforidis E, Kanellos D, Pramateftakis MG, Sakkas L, Betsis D. The healing of colon anastomosis covered with fibrin glue after early postoperative intraperitoneal chemotherapy. Tech Coloproctology 2006; 10: 115-120.
12. Mantzoros I, Kanellos I, Angelopoulos S, Koliakos G, Pramateftakis MG, Kanellos D, Zacharakis E, Zaraboukas T, Betsis D. The effect of Insulin-Like Growth Factor I on healing of colonic anastomoses in cortisone-treated rats. Dis Colon Rectum 2006; 49: 1431-1438.
13. Kanellos I, Zacharakis E, Demetriades H, Christoforidis E, Kanellos D, Pramateftakis MG, Betsis D. Value of carcinoembryonic antigen assay in predicting hepatic metastases, local recurrence and survival after curative resection of colorectal cancer. Surg Today 2006; 36: 879-884.
14. Kanellos I, Mantzoros I, Kanellos D, Pramateftakis MG, Betsis D. Laparoscopic hiatal hernia repair. J Surg Lapar Endosc Percut Tech 2006; 16: 450-451.
15. Kanellos D, Blouhos K, Pramateftakis MG, Kanellos I, Demetriades H, Sakkas L, Betsis D. Effect of 5-fluorouracil plus Interferon on the integrity of colonic anastomoses covering with fibrin glue. World J Surg 2007; 31: 186-191.
16. Zacharakis E, Pramateftakis MG, Kanellos D, Kanellos I, Betsis D. Long term results after transanal stapled excision of rectal internal mucosal prolapse. Tech Coloproctology 2007; 11: 67-69.
17. E. Zacharakis, D. Kanellos, M.G. Pramateftakis, I. Kanellos, S. Angelopoulos, I.Mantzoros, D. Betsis. Long term results after stapled haemorrhoidopexy for 4th degree haemorrhoids: A prospective study with median follow-up of 6 years. Tech Coloproctology 2007; 11: 144-148.
18. K Vasiliadis, MG Pramateftakis, K Blouhos, I Mantzoros, G Koliakos, T Zaraboukas, I Kanellos, H Demetriades, DH Alamdari, D Betsis. Effect of Iloprost in impaired anastomotic healing caused by 5-fluorouracil plus leucovorin. Dis Colon Rectum 2007; 50: 1-9.
19. MG Pramateftakis, D Kanellos, H Demetriades, I Kanellos, I Mantzoros, E Zacharakis, K Despoudi, S Angelopoulos, G Koliakos, T Zaraboukas, D Betsis. The effects of irinotecan on the healing of colonic anastomoses in rats. Open Surg J 2007; 1: 1-6.
20. E. Zacharakis, S Angelopoulos, D Kanellos, MG Pramateftakis, N Sapidis, H Stamatopoulos, I Kanellos, K Tsalis, D Betsis. Laparoscopic cholecystectomy without intraoperative cholangiography. J Lap Adv Surg Tech 2007; 17: 620-625.
21. E. Zacharakis, H. Demetriades, M.G. Pramateftakis, I. Lambrou, E. Zacharakis, T. Zaraboukas, G. Koliakos, I. Kanellos, D. Betsis. Effect of IGF-I on healing of colonic anastomoses in rats under 5-FU treatment. J Surg Res. 2008 ; 144 : 138-44.
22. H Demetriades, MG Pramateftakis, I Kanellos, S Angelopoulos, I Mantzoros, D Betsis. Retained gallbladder remnant after laparoscopic cholecystectomy. J Lap Adv Surg Tech 2008; 18: 281-284.
23. Mantzoros I, Pramateftakis MG, Kanellos I, Demetriades H, Angelopoulos S, Tsachalis T, Lazaridis H. Postoperative complications following colonic cancer resection. Tech Coloproctology 2008; 12: 145-147.
24. Kanellos I, Pramateftakis MG, Kanellos D. Treatment of anal fissure with Glyceryl Trinitrate Ointment in Greece. Tech Coloproctol 2008; 12: 145-146.
25. Pramateftakis MG, Mantzoros I, Kanellos I, Demetriades H, Angelopoulos S, Tsachalis T, Lazaridis H. Dehiscence rate after low anterior resection with TME for rectal cancer. Tech Coloproctology 2008; 12: 267-271.
26. Mantzoros I, Pramateftakis MG, Kanellos I, Demetriades H, Angelopoulos S, Tsachalis T, Lazaridis H. Surgical site infection following rectal cancer resection. Tech Coloproctology 2008; 12: 267-271.
27. M.G. Pramateftakis, D. Kanellos, S. Psomas, I. Kanellos. Nadroparine-induced skin necrosis at the injection site of a patient suffering from essential thrombocythaemia. Cases J 2009; 2: 6458-6460.
28. M.G. Pramateftakis, D. Kanellos, I. Kanellos. Percutaneous drainage of hepatic brucelloma. Am Surg 2009; 75: 1143-1144.
29. D. Kanellos, M.G. Pramateftakis, I. Kanellos. Postoperative infectious morbidity for resectable gastric cancer – Searching robust predictors of survival. Ann Surg Oncol 2009; 16: 2373-2374.
30. Mantzoros I, Kanellos D, Pramateftakis MG, Kanellos I. Surgery for colorectal cancer in Greece. J Clin Med Pract 2009; 13: 7-9.
31. K. Blouhos, M.G. Pramateftakis, T. Tsachalis, D. Kanellos, T. Zaraboukas, G. Koliakos, D. Betsis. The integrity of colonic anastomoses following the intraperitoneal administration of oxaliplatin. Int J Colorectal Dis 2010; 25: 835-841.
32. M.G. Pramateftakis. The role of hemorrhoidopexy in the management of 3rd degree haemorrhoids. Tech Coloproctol 2010; 14: S5-S7.
33. G.Vrakas, M.G. Pramateftakis, D. Kanellos, S. Psomas, P. Hatzigianni, A. Makrantonakis, I. Kanellos. Circumferential stapled procedure for bleeding ano-rectal varices. Tech Coloproctol 2010; 14: S13-S14.
34. M.G. Pramateftakis, D. Kanellos, G. Vrakas, T. Tsachalis, D. Raptis, A. Makrantonakis, Z. Koukouritaki, I. Kanellos. Progress in rectal cancer staging and treatment. Tech Coloproctol 2010; 14: S29-S31.
35. D. Kanellos, M.G. Pramateftakis, G. Vrakas, H. Demetriades, I. Kanellos, I. Mantzoros, S. Agelopoulos, Ch. Lazaridis. Anastomotic leakage following low anterior resection for rectal cancer. Tech Coloproctol 2010; 14: S35-S37.
36. M.G. Pramateftakis. Optimizing colonic cancer surgery: high ligation and complete mesocolic excision during right hemicolectomy. Tech Coloproctol 2010; 14: S49-S51.
37. M.G. Pramateftakis, G. Vrakas, P. Hatzigianni, T. Tsachalis, I. Matzoros, E. Christoforidis, D. Raptis, G. Roidos, C. Lazaridis. The handsewn anastomosis after colon resection due to colonic cancer. Tech Coloproctol 2010; 14: S57-S59.
38. M.G. Pramateftakis, P. Hatzigianni, D. Kanellos, G. Vrakas, Th. Tsachalis, I. Mantzoros, I. Kanellos, C. Lazaridis. Metachronous colorectal cancer. Tech Coloproctol 2010; 14: S63-S64.
39. M.G. Pramateftakis, P. Hatzigianni, D. Kanellos, G. Vrakas, I. Kanellos, S. Agelopoulos, N. Ouzounidis, C. Lazaridis. Brain metastases in colorectal cancer. Tech Coloproctol 2010; 14: S67-S68.
40. D. Kanellos, M.G. Pramateftakis, G. Vrakas, I. Mantzoros, T. Tsachalis, P. Hatzigianni, I. Kanellos. Laparoscopic sigmoidectomy for colon cancer. Tech Coloproctol 2010; 14: S73-S74.
41. G. Vrakas, M.G. Pramateftakis, D. Kanellos, S. Sapidis, P. Hatzigianni, Th. Tsachalis, I. Kanellos, Ch. Lazaridis. Defunctioning ileostomy closure following low anterior resection by chemotherapy. Tech Coloproctol 2010; 14: S77-S78.
42. M.G. Pramateftakis, S. Psomas, D. Kanellos, G. Vrakas, G. Roidos, A. Makrantonakis, I. Kanellos. Large bowel obstruction due to endometriosis. Tech Coloproctol 2010; 14: S87-S89.
43. G. Tsoulfas, M.G. Pramateftakis, I. Kanellos. Surgical treatment of hepatic metastases from colorectal cancer. World J Gastrointest Oncol 2011; 3: 1-9.
44. M.G. Pramateftakis, G. Vrakas, I. Kanellos, I. Mantzoros, S. Angelopoulos, E. Eleftheriades, C. Lazarides. Endoscopic application of n-butyl-2-cyanoacrylate on esophagojejunal anastomotic leak: a case report. J Med Case Rep 2011; 5: 96.
45. M.G. Pramateftakis. 4th meeting of the Greek society of colon and rectal surgery, 19-22 May 2011. Tech Coloproctol 2011; 15: 361-362.
46. Pramateftakis MG, Kanellos D, Mantzoros I, Despoudi K, Raptis D, Angelopoulos S, Koliakos G, Zaraboukas T, Lazaridis C. Intraperitoneally administered irinotecan with 5-FU impair wound healing of colonic anastomoses in a rat model: an experimental study. Tech Coloproctol 2011; 15 S1: 121-125.
47. Pramateftakis MG, Raptis D, Mantzoros I, Kanellos D, Angelopoulos S, Psomas S, Tsachalis T. Laparoscopic colectomy for colonic carcinoma. Tech Coloproctol 2011; 15 S1: 29-31.
48. Mantzoros I, Raptis D, Pramateftakis MG, Kanellos D, Psomas S, Makrantonakis A, Tsachalis T, Angelopoulos S. Colonic lipomas: our experience in diagnosis and treatment. Tech Coloproctol 2011; 15 S1: 71-73.
49. Kanellos D, Pramateftakis MG, Mantzoros I, Zacharakis E, Raptis D, Despoudi K, Zaraboukas T, Koliakos G, Lazaridis H. The effects of the intraperitoneal administration of oxaliplatin and 5-FU on the healing of colonic anastomoses: an experimental study. Tech Coloproctol 2011; 15 S1: 111-115.
50. Galanopoulos G, Pramateftakis MG, Raptis D, Mantzoros I, Kanellos D, Angelopoulos S, Koliakos G, Zaraboukas T, Lazaridis C. The effects of iloprost on colonic anastomotic healing in rats. Tech Coloproctol 2011; 15 S1: 117-120.
51. Raptis D., Mantzoros I., Pramateftakis M.G., Despoudi K., Zaraboukas T., Koliakos G., Kanellos I., Lazarides Ch. The effects of tacrolimus on colonic anastomotic healing in rats. Int J Colorectal Dis 2012; 27: 299-308.
52. Vrakas G, Pramateftakis MG, Raptis D, Kanellos D, Kanellos I. Selective embolization for massive upper gastrointestinal bleeding deriving from gastric angiodysplasia: Report of a case. JSCR 2012; 3: 11.
53. Pramateftakis MG, Raptis D, Kanellos D, Christoforidis E, Tsoulfas G, Kanellos I, Lazaridis Ch. Abdominoperineal resection for rectal cancer: is the pelvic drain externalization site an independent risk factor for perineal wound healing? Int J Surg Oncol 2012; 2012: 156935. Epub 2012 Mar.
54. Tsoulfas G, Pramateftakis MG. Management of rectal cancer and liver metastatic disease: Which comes first? Int J Surg Oncol 2012; 2012: 196908. Epub 2012 Jun
55. Pramateftakis MG, Kanellos D, Tekkis PP, Touroutoglou N, Kanellos I. Rectal cancer: multimodal treatment approach. (Editorial). Int J Surg Oncol 2012; 2012: 279341. Epub 2012 Sep.
56. Pramateftakis MG, Pavlidis L, Koumourtzis M, Sxisas N, Rampiadou C. The use of a detachable anvil enables an easier and safer stapled hemorrhoidopexy. Tech Coloproctol 2012 Oct 18. Epub ahead of print.
57. Pavlidis L, Vakirlis E, Spyropoulou GA, Pramateftakis MG, Dionysiou D, Demiri E. A 35-year-old woman presenting with an unusual post-traumatic leiomyoma of the nipple: a case report. J Med Case Rep 2013; 7: 49.

Λεξεις αναζητησης